@maiho_xumi

XUMI


@maiho_xumi

Tweets:


44

Followers:


1

Following:


71

List:


0

Favourites:


74
Location:Việt Nam
Created at:2018/01/03 08:22:40 (+0 UTC)

@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Rt @myeonsafo: [hq] 180111 골든디스크 레드카펫 #수호 #suho 고화질이라고 하기엔 너무 화질 저하인 사진이지만 ;^; 작년의 준면이는 너무 귀여운 왕자님 같았었ㅈ ㅣ...🥰 추억에 빠진 샆뽀 완전 기엽고 사랑스럽구¨ 해를 가면…

-
0
619
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Rt @atta-do: 큰 힘이 되어줘서 항상 고마워요 #1월의기적-도경수 #경수야생일축하해 #happydoday #happykyungsooday #princekyungsooday #경수 #디오 #도경수 #dohkyungsoo Https://t.…

-
0
671
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi
RT @Suho_planet: 우리 준면이 역시 깔맞춤 장인답다~👍👍👏👏 
https://t.co/3KNokSQFyU

#수호 #준면 #SUHO #EXO @weareoneEXO https://t.co/k02elIZ0q2RT @Suho_planet: 우리 준면이 역시 깔맞춤 장인답다~👍👍👏👏 
https://t.co/3KNokSQFyU

#수호 #준면 #SUHO #EXO @weareoneEXO https://t.co/k02elIZ0q2

Rt @suho-planet: 우리 준면이 역시 깔맞춤 장인답다~👍👍👏👏 #수호 #준면 #suho #exo @weareoneexo

-
0
841
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Rt @doh-kyungsoocom: I Wish You All The Best On Your Special Day. #exo⁠ #do(d.o.) #도경수 @weareoneexo #경수야생일축하해 #happydoday #princekyungsooda…

-
0
3.1k
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi
RT @seonmi1208: 190112 아티움의자 #도경수 #디오 #HAPPYKYUNGSOODAY https://t.co/Tw9AA1xu7p

Rt @seonmi1208: 190112 아티움의자 #도경수 #디오 #happykyungsooday

-
0
2.9k
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi
RT @zhongxin_90: 내 행복버튼 https://t.co/qVu9iHnK2Y

Rt @zhongxin-90: 내 행복버튼

-
0
264
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi
RT @layzhang: Hope everyone is having a great start to the new year! What do you want to do in 2019? #NewYearNewMe https://t.co/RtaiAriZa5

Rt @layzhang: Hope Everyone Is Having A Great Start To The New Year! What Do You Want To Do In 2019? #newyearnewme

-
0
50.8k
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi
RT @CottonJ_522: 항상 감사한 귀염둥이 🤭🥰
#수호 #준면 #김준면 #SUHO #スホ @weareoneEXO #EXO⁠ ⁠⁠#엑소 #LOVESHOT https://t.co/FdHOYy0wKaRT @CottonJ_522: 항상 감사한 귀염둥이 🤭🥰
#수호 #준면 #김준면 #SUHO #スホ @weareoneEXO #EXO⁠ ⁠⁠#엑소 #LOVESHOT https://t.co/FdHOYy0wKa

Rt @cottonj-522: 항상 감사한 귀염둥이 🤭🥰 #수호 #준면 #김준면 #suho #スホ @weareoneexo #exo⁠ ⁠⁠#엑소 #loveshot

-
0
1.2k
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Rt @mbc-entertain: 뚜뚜라는거이, 참 사람 미치게 만드는 거드만⊙♡⊙🎉 먹물 후추도 축하할 뭉치 아니 도경자 탄신일🐶🐧 #happydoday #princekyungsooday #엑소 #exo #디오 @weareoneexo Https:…

-
0
11.9k
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Rt @zhongxin-90: 我的青春,全部以你为名 #happydoday27th #happybirthdaydo #happydoday #happykyungsooday #happybirthdaydo #happybirthdaykyungsoo #디오…

-
0
390
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi
RT @dohkyungsoonet: #1월의기적_도경수
#PrinceKyungsooDay #Happy_DO_Day #HappyKyungsooDay https://t.co/DAT04ZEXXWRT @dohkyungsoonet: #1월의기적_도경수
#PrinceKyungsooDay #Happy_DO_Day #HappyKyungsooDay https://t.co/DAT04ZEXXWRT @dohkyungsoonet: #1월의기적_도경수
#PrinceKyungsooDay #Happy_DO_Day #HappyKyungsooDay https://t.co/DAT04ZEXXWRT @dohkyungsoonet: #1월의기적_도경수
#PrinceKyungsooDay #Happy_DO_Day #HappyKyungsooDay https://t.co/DAT04ZEXXW

Rt @dohkyungsoonet: #1월의기적-도경수 #princekyungsooday #happy-do-day #happykyungsooday

-
0
1.9k
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Rt @dohkyungsoonet: 경수야 27번째 생일 축하해. 너의 이전 지금 그리고 앞으로도 함께 할수 있어서 늘 고맙고 행복해💕 항상 건강하고 행복한 도경수이길🙏🏻 #1월의기적-도경수 #princekyungsooday #happy-do-day…

-
0
2.8k
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi
RT @dohkyungsoonet: #1월의기적_도경수
#PrinceKyungsooDay #Happy_DO_Day #HappyKyungsooDay https://t.co/UP1ME0Uv6ART @dohkyungsoonet: #1월의기적_도경수
#PrinceKyungsooDay #Happy_DO_Day #HappyKyungsooDay https://t.co/UP1ME0Uv6ART @dohkyungsoonet: #1월의기적_도경수
#PrinceKyungsooDay #Happy_DO_Day #HappyKyungsooDay https://t.co/UP1ME0Uv6ART @dohkyungsoonet: #1월의기적_도경수
#PrinceKyungsooDay #Happy_DO_Day #HappyKyungsooDay https://t.co/UP1ME0Uv6A

Rt @dohkyungsoonet: #1월의기적-도경수 #princekyungsooday #happy-do-day #happykyungsooday

-
0
1.5k
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Thích Giọng Lúc Gằn Lên Vl 😭

-
0
0
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Voice 😭

-
0
0
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi
🙃 https://t.co/F4Xae8O25l

🙃

-
0
0
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Gục Ngã 🙃

-
0
0
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi
RT @weareoneEXO: 세훈의 강렬한 카리스마가 돋보이는 독고 리와인드 공식 포스터 공개!!

#SEHUN #세훈 #EXO #엑소 #weareoneEXO #독고리와인드 #Dokgo_Rewind https://t.co/is4yBxBsv7RT @weareoneEXO: 세훈의 강렬한 카리스마가 돋보이는 독고 리와인드 공식 포스터 공개!!

#SEHUN #세훈 #EXO #엑소 #weareoneEXO #독고리와인드 #Dokgo_Rewind https://t.co/is4yBxBsv7RT @weareoneEXO: 세훈의 강렬한 카리스마가 돋보이는 독고 리와인드 공식 포스터 공개!!

#SEHUN #세훈 #EXO #엑소 #weareoneEXO #독고리와인드 #Dokgo_Rewind https://t.co/is4yBxBsv7

Rt @weareoneexo: 세훈의 강렬한 카리스마가 돋보이는 독고 리와인드 공식 포스터 공개!! #sehun #세훈 #exo #엑소 #weareoneexo #독고리와인드 #dokgo-rewind

-
0
68.5k
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Em Thật Ko Biết Nói Gì Với Hai Anh :( Dancer Lại Không được Tập Nhảy, Rồi Còn Phải Nằm Trên Giường Suốt 2 Tháng để…

-
0
0
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Chỉ Có Twiter Là Sống Có Tâm Với Em Thôi 😭😭

-
0
0
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Chờ đến Hao Mòn Luôn Rồi Baek Ah 😭😭

-
0
0
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

Baek Sao Lại Xinh Như Vậy 😭😭

-
0
0
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

🙈❤️

-
0
0
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi
RT @B_hundred_Hyun: 나이제간다!!! 즐거오따! ㅋㅋㅋㅋ✋🏻 https://t.co/XP0PZGBTe9RT @B_hundred_Hyun: 나이제간다!!! 즐거오따! ㅋㅋㅋㅋ✋🏻 https://t.co/XP0PZGBTe9

Rt @b-hundred-hyun: 나이제간다!!! 즐거오따! ㅋㅋㅋㅋ✋🏻

-
0
178k
@maiho_xumi
XUMI
@maiho_xumi

@b-hundred-hyun Oppa .. I' M Sad !

-
0
0