@lalllabyZ

세루~


@lalllabyZ

Tweets:


131.139

Followers:


163

Following:


527

List:


7

Favourites:


18.840
Language:en
Created at:2014/05/17 22:04:42 (+0 UTC)

...

@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @cartier9490: LuHan x Football

#LuHan #鹿晗 #루한 https://t.co/ttlomdDnD0RT @cartier9490: LuHan x Football

#LuHan #鹿晗 #루한 https://t.co/ttlomdDnD0RT @cartier9490: LuHan x Football

#LuHan #鹿晗 #루한 https://t.co/ttlomdDnD0

Rt @cartier9490: Luhan X Football #luhan #鹿晗 #루한

-
0
93
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @xo_pitapat: 럽샷 한정사진 스캔 
#찬열 #CHANYEOL 
https://t.co/nC9sYIezO1 https://t.co/8J6tJ0OMov

Rt @xo-pitapat: 럽샷 한정사진 스캔 #찬열 #chanyeol

-
0
624
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @taste_614: https://t.co/q4Cl6y2F1KRT @taste_614: https://t.co/q4Cl6y2F1K

Rt @taste-614:

-
0
340
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ

Rt @lofhyuny456: 백현... 밥은 입에 맞는지... 오늘 하루도 행복했는지... 😂 (시그 달력면에 들어갔던 사진인데 작게 보기에는 넘 귀여워가지구 `ㅅ’ ) #백현 #baekhyun @weareoneexo @b-hundred-hy…

-
0
647
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @areol_soso4ka: The end...

#Chanbaek #chanbaekfanart https://t.co/Drz7JT3eb8RT @areol_soso4ka: The end...

#Chanbaek #chanbaekfanart https://t.co/Drz7JT3eb8

Rt @areol-soso4ka: The End... #chanbaek #chanbaekfanart

-
0
284
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @Calcifer_Yeol: 150817 The EXO'luXion in HK #CHANYEOL #찬열 🎊🌸🌸 https://t.co/aT6lRjH0UIRT @Calcifer_Yeol: 150817 The EXO'luXion in HK #CHANYEOL #찬열 🎊🌸🌸 https://t.co/aT6lRjH0UIRT @Calcifer_Yeol: 150817 The EXO'luXion in HK #CHANYEOL #찬열 🎊🌸🌸 https://t.co/aT6lRjH0UIRT @Calcifer_Yeol: 150817 The EXO'luXion in HK #CHANYEOL #찬열 🎊🌸🌸 https://t.co/aT6lRjH0UI

Rt @calcifer-yeol: 150817 The Exo'luxion In Hk #chanyeol #찬열 🎊🌸🌸

-
0
1.7k
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @Maro_mdzs_C: Bingqiu~~ https://t.co/Nwl6mvDRZL

Rt @maro-mdzs-c: Bingqiu~~

-
0
427
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @LuvitB: 머리 깨는 부분 https://t.co/d4hYqskTZA

Rt @luvitb: 머리 깨는 부분

-
0
615
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @Benjaemiin: #EXO #RIGHT #NOW at #SMTownInChile https://t.co/lLaIjp8Wb0

Rt @benjaemiin: #exo #right #now At #smtowninchile

-
0
2.1k
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @kjddoingthings: Jongdae is traveling the world with Junmyeon 

NY→Mexico→Dubai→Chile https://t.co/TQi987MIaXRT @kjddoingthings: Jongdae is traveling the world with Junmyeon 

NY→Mexico→Dubai→Chile https://t.co/TQi987MIaXRT @kjddoingthings: Jongdae is traveling the world with Junmyeon 

NY→Mexico→Dubai→Chile https://t.co/TQi987MIaXRT @kjddoingthings: Jongdae is traveling the world with Junmyeon 

NY→Mexico→Dubai→Chile https://t.co/TQi987MIaX

Rt @kjddoingthings: Jongdae Is Traveling The World With Junmyeon Ny→mexico→dubai→chile

-
0
3.4k
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ

Rt @beyond27spaces: 190116 ᴡᴇ ʏᴏᴜɴɢ 형제🖤💚 #찬열 #chanyeol #엑소찬열 #엑소 #exo⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ #세훈 #chanhun #sehun #weareoneexo⁠ @weareoneexo Https://t.c…

-
0
1k
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @affection_9499: 181102 쇼케이스

살아있는 조각상 오세훈, 진짜 속눈썹 한올한올 너무 완벽하게 멋있다.

#SEHUN #세훈 #오세훈 
#EXO #엑소 #어디에도_없을_완벽한_EXO https://t.co/g495lveTFuRT @affection_9499: 181102 쇼케이스

살아있는 조각상 오세훈, 진짜 속눈썹 한올한올 너무 완벽하게 멋있다.

#SEHUN #세훈 #오세훈 
#EXO #엑소 #어디에도_없을_완벽한_EXO https://t.co/g495lveTFu

Rt @affection-9499: 181102 쇼케이스 살아있는 조각상 오세훈, 진짜 속눈썹 한올한올 너무 완벽하게 멋있다. #sehun #세훈 #오세훈 #exo #엑소 #어디에도-없을-완벽한-exo

-
0
203
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @TheEksorcist: they couldn’t hold hands because of the mics but look https://t.co/bXHTYoo3QuRT @TheEksorcist: they couldn’t hold hands because of the mics but look https://t.co/bXHTYoo3QuRT @TheEksorcist: they couldn’t hold hands because of the mics but look https://t.co/bXHTYoo3Qu

Rt @theeksorcist: They Couldn’t Hold Hands Because Of The Mics But Look

-
0
762
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @sala_nora: これは農家に稀に現れる、にんじんの妖精です https://t.co/kPkNBKIIIR

Rt @sala-nora: これは農家に稀に現れる、にんじんの妖精です

-
0
26.1k
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @_BookBH: มาทดสอบความอดทนกันค่า ใครดูคลิปนิจบแร้วไม่อยากหยิกปากน้องแบ้ก แจก100นึง! https://t.co/2nc12ey7wz

Rt @-bookbh: มาทดสอบความอดทนกันค่า ใครดูคลิปนิจบแร้วไม่อยากหยิกปากน้องแบ้ก แจก100นึง!

-
0
2.9k
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ

Rt @yeol-ttttttttt: ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ…

-
0
317
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @atnnune_: อัลบั้มหน้ามาแค่คางแค่ตอหนวดนี่ร้องไห้นะ๕๕๕๕ https://t.co/nUbVoNNsBO

Rt @atnnune-: อัลบั้มหน้ามาแค่คางแค่ตอหนวดนี่ร้องไห้นะ๕๕๕๕

-
0
40
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @Givemea506: โยนใส่หน้าชั้นเลยค่ะ!   https://t.co/xxM1O7QBaw

Rt @givemea506: โยนใส่หน้าชั้นเลยค่ะ!

-
0
528
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @dew_dy21: 백현님 좋겠다....... #도영 #DOYOUNG https://t.co/BzZcp7nZrY

Rt @dew-dy21: 백현님 좋겠다....... #도영 #doyoung

-
0
8.7k
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @Blossum_L: สวยหล่อพอดีกันอีกแล้ว แฝดลูกกกกก 😍🥰☺️😘
❤️❤️❤️🎨✨👶🏼👦🏼✨🎨💙💙💙
Cr. Luhan : 戈爾韋之矛
      Sehun : Vomri https://t.co/130dsudPKeRT @Blossum_L: สวยหล่อพอดีกันอีกแล้ว แฝดลูกกกกก 😍🥰☺️😘
❤️❤️❤️🎨✨👶🏼👦🏼✨🎨💙💙💙
Cr. Luhan : 戈爾韋之矛
      Sehun : Vomri https://t.co/130dsudPKe

Rt @blossum-l: สวยหล่อพอดีกันอีกแล้ว แฝดลูกกกกก 😍🥰☺️😘 ❤️❤️❤️🎨✨👶🏼👦🏼✨🎨💙💙💙 Cr. Luhan : 戈爾韋之矛 Sehun : Vomri

-
0
81
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ

Rt @chance-6194: '인던'에 숨어있었다고 말하며 갑자기 소리치는 세주, "마르꼬는 내가 죽인 거 아니야, 아니라고!!" (출처 : 알함브라 궁전의 추억 | 네이버tv) #알함브라궁전의추억 #세주 #찬열 #chanyeol @weareon…

-
0
60
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @hot_pcy_pict: My heart hurts seeing him crying like this😭 https://t.co/LMd2SOwqTnRT @hot_pcy_pict: My heart hurts seeing him crying like this😭 https://t.co/LMd2SOwqTnRT @hot_pcy_pict: My heart hurts seeing him crying like this😭 https://t.co/LMd2SOwqTnRT @hot_pcy_pict: My heart hurts seeing him crying like this😭 https://t.co/LMd2SOwqTn

Rt @hot-pcy-pict: My Heart Hurts Seeing Him Crying Like This😭

-
0
704
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ

Rt @chance-6194: 190118 #smtowninsantiago #찬열 #chanyeol #세훈 #sehun @weareoneexo 아직 위영 데이터도 다 못봤는데 😭😭 몸이 안좋아서 기절 직전이고 😇😇

-
0
6.2k
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ
RT @fuzzylittlebaby: 190118 smtown #백현 존예쟈나,, ㅜㅜ https://t.co/CMpttfj1VKRT @fuzzylittlebaby: 190118 smtown #백현 존예쟈나,, ㅜㅜ https://t.co/CMpttfj1VK

Rt @fuzzylittlebaby: 190118 Smtown #백현 존예쟈나,, ㅜㅜ

-
0
7.1k
@lalllabyZ
세루~
@lalllabyZ

Rt @chanyeolit: 190118 Smtown In Santiago 찬열 / Chu❤️ #찬열 #exo #chanyeol ⁠#엑소 #러브샷 #loveshot⁠ ⁠⁠#어디에도-없을-완벽한-exo⁠ ⁠#weareoneexo⁠ ⁠⁠ @weareo…

-
0
7.4k
Load More