#ย

และวันนี้อีก 6 เล่ม เล่มที่ 3 ไวยากรณ์จีนระดับกลาง -เล่มต้นยังอ่านไม่จบเหอะ,, และที่เหลือในชุด 100 ปี Roald Dahl 4…

-
0
0

⠀ "𝗙𝗮𝗶𝗹𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗮𝘁𝘀 𝗹𝗼𝘀𝗲𝗿𝘀, 𝗳𝗮𝗶𝗹𝘂𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗲𝘀 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝘀." - 𝙍𝙏𝙆 #enlivenph #jslshapitogetherwithjonaxx #proudoftaylor…

-
0
0
@arnon51379131
arnon
@arnon51379131
RT @YaYoi100: #เ คิ #งี่ ด #ย ถึ #น ง ~ กันไหม😚 https://t.co/gtEDCBCdtk

Rt @yayoi100: #เ คิ #งี่ ด #ย ถึ #น ง ~ กันไหม😚

-
0
13